Lộ Trình Phát Triển Biện Kinh 2019

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Biện Kinh

 • Lộ trình mang tính chất tham khảo, BQT sẽ điều chỉnh trong quá trình vận hành game để phù hợp với hướng phát triển của máy chủ
Thời gian Nội dung
Thời gian Nội dung
20/03
 • Thử Nghiệm – Test Sever Liên Tục 10 ngày vs đầy đủ tính năng khi vận hành
30/03
 • Chính Thức Khai Mở Máy Chủ Biện Kinh
 • Hoạt Động Đua Tóp Sever :
 • Ngày 31/3
 • Kèm Theo Các Hoạt Động Trong Quá Trình Đua Tóp Không Ảnh Hưởng Tới Tóp Như và Giới Thiêu Tính Năng Ấn Tượng :
 • Tống Kim ( 21h ) , Cánh Đồng Hoàng Kim (19h ) , Lôi Đài Sinh Tử ( 19h30 )
01/04
 • Mở tính năng Tống Kim (13h,15h,17h,21h )
 • Dã tẫu
 • Boss tiểu hoàng kim ( 12h30 , 23h00)
 • Nhặt Quả Huy Hoàng Tiểu , Trung (12h , 22h10 )
 • Thuyền Phong Lăng Độ

Khai Mở Tính Năng Lập Bang Hội

08/04       Mở tính năng liên đấu ( 80 đến 119 )
 • Boss Đại Hoàng Kim ( 20h05 , 22h40 )
 • Vượt Ải 
26/04

Khai mở tính năng vận tiêu 

 • Khai Mở Tính Năng Công Thành Chiến
 • Tổ Chức War Bang Liên Sever Giao Lưu .
29/04

Thiên tử

 • Quả Hoàng Kim 
 • Trống khải hoàn
18/05
 • Tổ Chức Off Line Với AE sever Tại TP HCM. Phổ Biến Phương Thức Đệ Nhất Bang Liên Sever Lên Danh Sách Và Cam Kết Các Bang Tham Gia
04/06
 • Tổ Chức Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 
01/08
 • Xuất hiện mảnh hkmp tỉ lệ thấp trong hoạt động.
Tháng 9

(sẽ cập nhật sau)