Sơ Lược Hoạt Động Trong Game

Thời gian Hoạt động Chi tiết
 • 10h30 giờ
 • Các ngày trong tuần
Hoa Đăng  
 • 12 giờ
 • Các ngày trong tuần

Nhặt Quả Huy Hoàng

 
 • 12 giờ 30 
 • Các ngày trong tuần
Boss Tiểu  
 • 13 giờ
 • Các ngày trong tuần
Chiến trường Tống Kim Đại Chiến x2  
 • 15 giờ
 • Các ngày trong tuần
 Chiến trường Tống Kim Đại Chiến  
 • 17giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại

 
 • 18 giờ
 • Các ngày trong tuần
Liên Đấu  
 • 19 giờ
 • Các ngày trong tuần
Đấu Trường Sinh Tử  
 • 19h giờ 30
 • Các ngày trong tuần

Các Ngày 2-4-6-CN : Đua Ngựa Xa Mạc

3-5-7 : Trống Bang Hội

 
 • 20 giờ 10
 • trong tuần

Boss Đại

 
 • 21 giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại Chiến

Trận Đặc Biệt

 
 • 21 giờ
 • Thứ 7 CN

Liên Đấu

 
 
 • 22h 10
 • Các ngày trong tuần
Nhặt Quả Huy Hoàng  
 • 22 giờ 40
 • Các ngày trong tuần
Boss Đại  
 • 23 giờ
 • Thứ 7

Boss Tiểu HK

 
 • Các Khung Giờ Trong Ngày
Vượt Ải  
 • Các Khung Giờ Trong Ngày
Phong Lăng Độ  
 • 21 giờ
 • Thứ 2 Hàng Tuần
Thiên Tử  
 • 20 giờ
 • Thứ 6 Hàng Tuần
Công Thành Chiến  
   

 

 Ngoài Ra Sever còn có các tính năng phụ :

- Giải trí như cờ bạc dương châu nam .

- Lôi Đài Đánh Cược Tại Biện Kinh .