Boss Tiểu Hoàng Kim 12h30

 Boss Tiểu Hoàng Kim

Bao gồm 10 loại boss tiểu , thuộc 10 môn phái.

Giờ xuất hiện : 12h30 và 20h00 mỗi thời điểm xuất hiện 5 loại boss.

Phần thưởng : Bí kíp môn phái , Tẩy Tủy Kinh , Võ Lâm Mật Tịch , Thiết La Hán , Bàn Nhược Tâm Kinh , Thủy Tinh , Tinh Hồng Bảo Thạch và 1 số trang bị

Xuất hiện ở môn phái tương ứng với boss , ví dụ Diệu Như xuất hiện ở Nga Mi v.v.v. .

Tịnh Thông


1. Thuộc tính: Hệ Kim (Không có La Hán Trận).
2. Xuất hiện: 180.220; 199.180 tại Thiếu Lâm Phái.
3. Lưu rương: Dương Châu.

Ngạo Thiên Tướng Quân


1. Thuộc tính: Hệ Kim (Có La Hán Trận phản dame).
2. Xuất hiện: 237.192; 188.195 tại Thiên Vương Đảo.
3. Lưu rương: Dương Châu.

Trương Tông Chính


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thổ.
2. Xuất hiện: 213.190 Võ Đang Phái.
3. Lưu rương: Tương Dương.

Thanh Y Tử


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thổ.
2. Xuất hiện: 200.190; 175.208 Côn Lôn Phái.
3. Lưu rương: Biện Kinh.

Hắc Y Sát Thủ


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Hỏa.
2. Xuất hiện: 180.175 Cái Bang Phái.
3. Lưu rương: Tương Dương.

Thập Phương Câu Diệt


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Hỏa.
2. Xuất hiện: 208.201; 204.203 Thiên Nhẫn Giáo.
3. Lưu rương: Biện Kinh.

Tây Vương Tà Độc


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Mộc.
2. Xuất hiện: 183.232; 183.166 Ngũ Độc Giáo.
3. Lưu rương: Lâm An.

Liễu Thanh Thanh


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Mộc.
2. Xuất hiện: 532.300 Lãnh địa Đường Môn.
3. Lưu rương: Thành Đô.

Diệu Như


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thủy.
2. Xuất hiện: 286.301; 218.311 Nga My phái.
3. Lưu rương: Thành Đô.

Doãn Thanh Vân


1. Thuộc tính ngũ hành: Hệ Thủy.
2. Xuất hiện: 069.082; 041.107 Thúy Yên môn.
3. Lưu rương: Đại Lý.