Boss Đại Hoàng Kim 20h10

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên Thập đại cao nhân của Thiên Vương Bang, Thiếu Lâm Phái, Đường Môn, Ngũ Độc Giáo, Thúy Yên Môn, Nga My Phái, Cái Bang, Thiên Nhẫn Giáo, Võ Đang Phái & Côn Lôn Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Vương Tá, Huyền Giác Đại Sư, Bạch Doanh Doanh, Thanh Tuyệt Sư Thái, Đường Bất Nhiễm, Hà Nhân Ngã, Gia Luật Tỵ Ly, Yên Hiểu Trái, Đạo Thanh Chân Nhân va Tuyền Cơ Tử, họ đã mang theo bảo vật – Trang Bị Hoàng Kim và các vật phẩm quý hiếm , hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian :

 • Thời gian xuất hiện
 • Boss Đại20h05 và 22h40 mỗi ngày

Khi hệ thống thông báo là boss xuất hiện random ở các map .

Địa Điểm :
Boss 20h10 :

Tên Boss Địa điểm 1 Địa điểm 2
Cổ Bách Sa Mạc 1 Tại Các Thành Thị
Huyền Giác Đại Sư Trường Bạch Bắc Tại Các Thành Thị
Đường Bất Nhiễm Phong Lăng Độ Tại Các Thành Thị

   
   
Tuyền Cơ Tử Mạc Cao Quật Tại Các Thành Thị

 

Boss 22h40 :

Tên Boss Địa điểm 1 Địa điểm 2
Hà Nhân Ngã Trường Bạch Nam Tại Các Thành Thị
Hà Linh Phiêu Kiếm Các Tây Nam Tại Các Thành Thị
Đạo Thanh Chân Nhân Sa Mạc Địa Biểu Tại Các Thành Thị
Bạch Doanh Doanh Phong Lăng Độ Tại Các Thành Thị

Lưu ý: Khi đến giờ boss sẽ xuất hiện tại 1 trong các bản đồ tương ứng boss. Tọa độ các bạn phải tự tìm để mang lại sự cạnh tranh.

Phần Thưởng :

Khi kết thúc kết liễu boss vật phẩm rơi ra ngẫu nhiên như sau :

 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Thiết La Hán
 • Tiên Thảo Lộ ( 1h )
 • Tiên Thảo Lộ ( 8h )
 • Bí Kip Các Loại ( boss phái nào  rớt bí kíp phái đó )
 • Bảo Rương Hoàng Kim Tỉ 10 % Ra Các Trang Bị
 • Trang Bị Hiệp Cốt ( hiếm )
 • Trang Bị Nhu Tình ( hiếm )
 • Trang Bị Định Quốc ( hiếm )
 • Trang Bị An Bang ( hiếm )

Lưu ý : Khi kết thúc boss sẽ nhận được 15 kinh nghiệm ( chỉ áp dụng người kết thúc boss ) , Đứng gần nhận được 5 triệu kinh nghiệm . 

Chắc chắn kể từ thời khắc này, toàn cõi Công Thành Chiến sẽ rúng động bởi các Trang Bị Hoàng Kim lần đầu tiên xuất hiện từ các Boss Hoàng Kim. Các cuộc chiến thống lĩnh Bản Đồ Luyện Công & giang sơn từ các Bang Hội sẽ liên tục nổ ra và càng gây cấn hơn.

Hình Ảnh Boss :

Cổ Bách

Huyền Giác Đại Sư

Đường Bất Nhiễm

Yên Hiểu Trái

Gia Luật Tị Ly

Tuyền Cơ Tử

Hà Nhân Ngã

Hà Linh Phiêu

Đạo Thanh Chân Nhân