Bảo Trì Ngày 11h00 11/04/2019

11h10 Bảo trì máy chủ BK với những nội dung như sau:
* Nâng mức giới hạn Event từ 50 lên 150 cái/ ngày/ nhân vật.
* Cập nhật lại thời gian biểu của sv:
- 12h00 và 22h10 quả huy hoàng
(Đổi vị trí bãi quả tiểu và trung cho nhau)
- 12h30 23h00 Boss tiểu hoàng kim
- 19h30 - Xuất hiện 2 Boss Đại Hoàng Kim
- 19h40 - Xuất hiện 2 Boss Đại Hoàng Kim
(Boss Đại HK chắc chắn có thưởng:
+ người giết boss: nhận 50 triệu Exp, những người xung quanh nhận 15 triệu Exp.
+Boss chắc chắn rơi ra : VLMT, TTK, Rương mãnh AB, ĐQ, TT, THBT, ramdom tỷ lệ có (Thiên hoàng)
- 20h00 3 5 7 Trống Bang Hội
- 20h00 2 4 6 CN Đua Thú Sa Mạc
- 10h00 22h00 Đoán Hoa Đăng
- 22h00-22h30 Cánh Đồng Hoàng Kim ( giờ cũ là 19h30)

Chúc A.e chơi vui vẻ!

Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về Fanpage

Tham gia giao lưu cùng a.e tại Group Mua Bán

 
Mua bán Trung Nguyên Truyền Kỳ
Nhóm Công khai · 177 thành viên
Tham gia nhóm
Mua bán Trung Nguyên Truyền Kỳ