May Áo Tặng Chiến Sĩ Event 30-4 Võ Lâm 1

Ta tìm thấy nhau được 14 năm,  bởi Võ Lâm Truyền Kỳ là 1 nơi đến, ảo thực chung 1 tình yêu của những tâm hồn đồng điệu! cũng bằng đó năm ta thuộc về nhau, gắn kết bên nhau không rời - xin chúc mừng Tình Bằng Hữu chúng ta luôn đẹp mãi nhé!

Vật Phẩm

Nguồn Gốc

 

Mãnh vải màu xanh lá

 

- Tiêu diệt quái tại bản đồ 6x, 7x, 8x, 9x.

 

Chiếc áo lính bị rách

 

- Tiêu diệt quái tại bản đồ Sa mạc 3, Sa mạc 1, Trường bạch Nam, Trường bạch bắc, Mạc Cao Quật.

Cuộn chỉ

- Tiêu diệt quái tại bản đồ Sa mạc 2, Khỏa Lang Động, Được Vương Động tầng 4, Cán viên động, Tiến Cúc động .

 

 

Khuy Áo

Nguồn Gốc:

Tham Gia Tống Kim

300 điểm tích lũy = 1 cái

Và Hộp đựng nguyên liệu 30.000 điểm = 100 cái

Tham gia các hoạt động Ingame :

+ Mua và sử dụng Hộp đừng Event bằngđiểm tích lũy tống kim

+ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 5 cái

+ Tiêu diệt đại thủy tặc đầu lĩnh nhận được 10 cái

+ Tiêu diệt boss sát thủ cấp 90 nhận được 3 cái

( Cần ít nhất 1 ô trống trong hành trang mới nhận được)

NPC Liên Quan

Vật Phẩm Event

Công Thức Chế Tạo

 

(Trung tâm thành Tương Dương)

 

Chiếc mũ tai bèo

(1 cái)

 

- 3 Mãnh vải xanh lá

- 3 Cuộn chỉ

- 5 Vạn lượng

 

 

 

Chiếc áo người lính

(1 cái)

 

 

- 3 Mãnh vải xanh lá

- 3 Chiếc áo rách

- 1 Khuy Áo

- 5 Kim Nguyên Bảo

 

Vật Phẩm

Sử dụng nhận được

 

Chiếc mũ tai bèo

 

 • Mổi Nhân Vật Dùng Được 100 cái/ngày .
 • max 1000 vật phẩm .
 • Phần Thưởng :
 • Kinh Nghiệm : 200.000 / vật phẩm
 • Vật phẩm thưởng :
 • Kim phong , phúc duyên , tiên thảo lộ 1h

 

 

 

 

 

Chiếc áo người lính

 • Mổi Nhân Vật Dùng Được 100 cái /ngày .
 • max 1000 vật phẩm .
 • EXP Kinh Nghiệm : 500.000 / vật phẩm
 • Thủy Tinh
 • Tinh hồng
 • Bí kíp
 • Đại thành bí kíp
 • Mã bài ngựa 8x
 • Phúc duyên
 • Thiết la hán
 • Sơ Đề Giang Hồ ( SLL )
 • Rương Mãnh trang bị {sử dụng nhận được mảnh AB, ĐQ).
 • Tiên thảo lộ 1h
 • Tiên thảo lộ 8h
 • Bàn nhược tâm kinh
 • Thiên hoàng .
 • Người Tuyết Luyện Skill
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh .
 • Vạn niên trân lộ

  Phần Thưởng Max Event :

 • Cống nguyệt phù dung x1
 • Phụng Nguyệt Quả x1
 • Vòng Sáng Tung Hoành Thiên Hạ + 200 sinh lực.
 • 1 tinh mỹ bảo rương mỗi nhân vật được sữ dụng 1 lần duy nhất (random 50 triệu exp cộng dồn, hoặc trang bị AB, DQ )
 • 1 Ngựa Phi Vân (7 ngày)
 • Trấn Phái Linh Đan
 • Trấn Phái Linh Dược
 • 1 000 Vạn lượng