Tải Game

Chào mọi người đến với TrungNguyenTruyenKy!

Dưới đây là Hướng dẫn tải Game cho anh em:

👌  Nếu máy tính của Anh em chưa có VLTK 1 thì A/e tải :

 -  Bản Full Tại Đây

 -  Bản Full Tại Đây

 - Giải nén với Mật khẩu : 123456

 - Chạy Autoupdate và vào Game!

-------------------------------------------------------------------------------

✌  Nếu máy tính của Anh em đã có VLTK 1 thì A/e tải :

-  Patch Game Tại Đây

-  Vào thư mục VLTK của a/e xóa hết chỉ để lại "data"

-  Coppy File vừa tải về và đặt dưới "data"

-  Click phải chọn Extract Here bằng mật khẩu : 123456

-  Chạy AutoUpdate và vào Game!

 Hình ví dụ nè A/e: