Event tháng 7 - Hồi tưởng chiến công

Event tháng 7 - Hồi tưởng chiến công

Nội dung : Tưởng nhớ cha ông, những chiến sĩ đã hi sinh vì dân tộc.

Thời gian sự kiện: 28/06 đến 26/07

Phạm vị áp dụng: mọi nhân sĩ.

Nội dung chi tiết sự kiện :

Vật Phẩm

Nguồn Gốc

 

Giày bộ đội

Mũ chiến sĩ

 

 

- Tiêu diệt quái tại bản đồ Sa mạc 3, Sa mạc 1, Trường bạch Nam, Trường bạch bắc, Mạc Cao Quật.

Tấm áo chiến sĩ

Chiếc võng trường sơn

 

 

- Tiêu diệt quái tại bản đồ Sa mạc 2, Khỏa Lang Động, Được Vương Động tầng 4, Cán viên động, Tiến Cúc động .

 

 

Chiếc gậy trường sơn

Nguồn Gốc:

Tham Gia Tống Kim

300 điểm tích lũy = 1 cái

Và Hộp đựng nguyên liệu 30.000 điểm = 100 cái

Tham gia các hoạt động Ingame :

+ Mua và sử dụng Hộp đừng Event bằngđiểm tích lũy tống kim

+ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 5 cái

+ Tiêu diệt đại thủy tặc đầu lĩnh nhận được 10 cái

+ Tiêu diệt boss sát thủ cấp 90 nhận được 3 cái

( Cần ít nhất 1 ô trống trong hành trang mới nhận được)

NPC Liên Quan

Vật Phẩm Event

Công Thức Chế Tạo

(Trung tâm thành Tương Dương)

Hộp quả cảm

(1 cái)

 

- 3 Giày bộ đội

- 3 Mũ chiến sĩ

- 10 Vạn lượng

Hoa Sen cạn

(1 cái)

 

- 3 Tấm áo chiến sĩ

- 3 Chiếc võng trường sơn

- 1 Chiếc gậy trường sơn

 - 5 Kim Nguyên Bảo

 

Vật Phẩm

Sử dụng nhận được

Hộp quả cảm

 • Max 1000 vật phẩm .
 • Phần Thưởng :
 • Kinh Nghiệm : 500.000 / vật phẩm
 • Vật phẩm thưởng :
 • Kim phong , phúc duyên , tiên thảo lộ 1h

 

 

 

 

Hoa Sen cạn

 • Max 1,5 tỷ kinh nghiệm vật phẩm. (sử dụng nhận đủ 1,5 tỷ exp sẽ không thể sử dụng nữa)
 • EXP Kinh Nghiệm random : 700.000 -> 2 000.000 / vật phẩm
 • Thủy Tinh
 • Tinh hồng
 • Bí kíp
 • Đại thành bí kíp
 • Mã bài ngựa 8x
 • Phúc duyên
 • Thiết la hán
 • Sơ Đề Giang Hồ ( SLL )
 • Rương Mãnh trang bị {sử dụng nhận được mảnh AB, ĐQ).
 • Tiên thảo lộ 1h
 • Tiên thảo lộ 8h
 • Bàn nhược tâm kinh
 • Thiên hoàng .
 • Người Tuyết Luyện Skill
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh .
 • Vạn niên trân lộ

  Phần Thưởng mốc 1000 cái:

 • Cống nguyệt phù dung x1
 • Phụng Nguyệt Quả x1
 • Vòng Sáng Tung Hoành Thiên Hạ + 200 sinh lực.
 • 1 tinh mỹ bảo rương mỗi nhân vật được sữ dụng 1 lần duy nhất (random 50 triệu exp cộng dồn, hoặc trang bị AB, ĐQ)
 • 1 Ngựa Phi Vân (7 ngày)
 • Trấn Phái Linh Đan
 • Trấn Phái Linh Dược
 • 1 000 Vạn lượng
 • Max nhận ngay 1 vật phẩm khó nói ra hoặc không có gì.
 

Ba Lô con cóc 

 

 • Mua tại shop Tống Kim.
 • Không giới hạn số lượng vật phẩm sử dụng.
 • Sử dụng đủ 1,5 tỷ exp sẻ không thể sử dụng thêm.
 • Max nhận ngay 1 vật phẩm khó nói ra hoặc không có gì.