Hướng dẫn A/e vào máy chủ Đấu trường

Chào mọi người đến với TrungNguyenTruyenKy!

Dưới đây là Hướng dẫn tải Game cho anh em:

-------------------------------------------------------------------------------

✌  Nếu máy tính của Anh em đã có VLTK 1 thì A/e tải :

-  Patch Game Tại Đây

-  Vào thư mục VLTK của a/e xóa hết chỉ để lại "data"

-  Coppy File vừa tải về và đặt dưới "data"

-  Click phải chọn Extract Here bằng mật khẩu : 123456

-  Chạy Game.exe và chiến thôi!

 Hình ví dụ nè A/e:

Hoặc a/e xem video làm theo:

 

Danh sách Tuyển thủ trong hình nhé a/e :