Viêm đế Bảo tàng 28/08/2019

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ VLTK Thu Phí ở Bảo Tàng Viêm Đế.

Hướng dẫn tham gia

 • Diễn ra vỗi ngày vào lúc 10h25, 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25.
 • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198, 231/185) để tham gia báo danh.

Bảo Tàng Viêm Đế

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ có thể nhận được 1 Trang bị

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Bảo Tàng Viêm Đế

Anh Hùng Thiếp

 • Nguồn gốc: Bảo vật.
 • Giá20 KNB.
 • Công dụng: Dùng để tham gia Bảo Tàng Viêm Đế.
 • Giới hạn: Tối đa đi 1 lần/ngày.

Bảo Tàng Viêm Đế

Viêm đế bá dược lễ bao


 • Nguồn gốc: Bảo vật.
 • Giá30 KNB.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ nhận được 1 rương ngũ hoa và 10 loại thuốc lắc Viêm đế.
 • Giới hạn: Không giới hạn sử dụng. Dùng sau sẽ mất ngay.

Bảo Tàng Viêm Đế

Hình Nhân

 • Công dụng: Hồi sinh trong bản đồ vượt ải. Mỗi lần bị hạ gục, nhân vật bị mất 1 hình nhân trong hành trang.

Lưu ý

 • Hình Nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
 • Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
 • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
 • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
 • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.

Phần thưởng

Phần thưởng Bảo Rương Viêm Đế:

 • Khi vuợt qua ải 2, 4, 6, 8, 10 sẽ nhận được 1 Bảo Rương Viêm Đế.
 • Dùng Chìa Khóa Như Ý mở Bảo Rương và nhận được ngẫu nhiên phần thưởng sau đây.
Vật phẩm thưởng
Viêm Đế Lệnh
1.500.000 điểm kinh nghiệm
3.000.000 điểm kinh nghiệm
5.000.000 điểm kinh nghiệm
8.000.000 điểm kinh nghiệm
12.000.000 điểm kinh nghiệm
15.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)

Phần thưởng khi giết Boss cuối

Vật phẩm thưởng
20 Sơ đề giang hồ
50 triệu điểm kinh nghiệm
1 ttl 8h
3 thl 1h
5 Bảo rương AB ĐQ 
1 Phụng nguyện quả
1 phù dung quả
1 Thủy tinh
1 Phúc Duyên

Phần Kinh nghiệm

Vật phẩm thưởng
tiêu diệt người chơi khác: 5 triệu
Qua 1 ải : 10 triệu
giết boss gần cuối 20 triệu/ con
boss cuối 50 triệu

Lưu ý: Tổng số điểm kinh nghiệm tối đa nhận được từ việc mở Bảo Rương Viêm Đế là 50.000.000  điểm kinh nghiệm/1 ngày.