Trung Thu Mùa Lễ Hội

Thời gian

  • Bắt đầu : 28/08/2019
  • Tắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game

NPC Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí

NPC: Bánh trung Thu

Trung tâm Tương Dương 
(198/205)


Nguyên Liệu

Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
Tam Sắc Phẩm Bình

Thành phẩm từ Event Tiền Vạn Tháng 8

chế tạo tại chủ tiệm kim hoàn

194/202 Tương dương

Thổ Tinh Thạch Mở "Hộp quà nguyên liệu Event" từ hoạt động Tống Kim
Thỏ Ngọc

Mu tại NPC "Thần bí thương nhân - Tương dương"

 giá 5 Phúc Duyên/ 1 Cái

Mua xong để xếp chồng nhanh và fix lỗi không ép được thì anh em mang qua npc Bảo vật (cái rương) để đổi lại nguyên liệu là được nhé!

Lồng Đèn Cá Chép Mua tại NPC "Bánh trung Thu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau,có thể vứt xuống đất
Bánh Trung Thu Kinh Đô Ghép Tại NPC Bánh trung Thu
  • Giới hạn sử dụng : 1000 cái / nhân vật.
  • Exp: 1500000 điểm / cái.   

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bánh Trung Kinh Đô

Phần Thưởng Tính Chất

Lồng Đèn phá quân 
Sử dụng nhận được 30 phút X2 kinh nghiệm cho tổ đội 

 Lồng Đèn Ngôi Sao
Sử dụng nhận 60 phút X2 kinh nghiệm cho tổ đội
 
Lồng Đèn Bươm Bướm
Sử dụng nhận được các vật phẩm quý giá 

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Lồng Đèn Bươm Bướm

Phần Thưởng
500.000 Kinh Nghiệm
Tiên Thảo Lộ 8 Tiếng
Tiên Thảo Lộ 1 Tiếng
 Phúc Duyên Tiểu
 Mảnh Rương Hiệp Cốt - Nhu Tình
 Vận Tiêu Lệnh
 Võ Lâm Mật Tịch
 Tẩy Tủy Kinh
 Đại Thành BK 90 (Tỷ lệ 50%)
 Thiên Sơn Tuyêt Liên (Sử dụng nhận cấp 120) (Tỷ lệ 50% ra)
 Lệnh Bài Gọi Boss Thế Giới Nhận Mốc 1000  Bánh Trung Thu Kinh Đô

Phần Thưởng Số Lương Ghi Chú
Phi Vân 1 HSD 1 Tháng

Các Bài Liên Quan

    Dữ liệu không tồn tại