Quốc Khánh Việt Nam 2-9 sự kiện chan hòa

Nhắc đến ngày lễ Quốc Khánh ngày 2/9 là trong trái tim mỗi người Việt Nam lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng và xúc động. Nhân dịp ngày lễ Quốc khánh đang đến gần, hãy cùng Bổn Trang ôn lại ý nghĩa của ngày lễ trọng đại này của dân tộc.

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì 05/09 - đến 23h59 ngày 25/09
  • Yêu cầuTắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game

NPC Liên Quan
Hình Ảnh Vị Trí
Trung tâm Tương Dương 
(197/202)

Nguyên Liệu

Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú

Quà Mừng Quốc Khánh

Rớt ở các bản đồ luyện công Khi nhặt được, click chuột phải để mở ra, sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu

Huân Chương Vàng

Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất

Huân Chương Bạc

Mở "Túi nguyên liệu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất

Lá Cờ Chiến Thắng

Tham gia Tống Kim. 300 điểm tích lũy/ cái.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất

Bó Hoa Tri Ân

Mua tại NPC "Event Trung Thu" 
Giá: 5 Xu
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất
 Vòng Hoa Chiến Công
  • Mua tại NPC "Event Trung Thu" 
    Giá: 10 vạn
  • Tham gia các Hoạt động
Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất 

Công Thức

Thành Phẩm Công Thức Chế Tạo
Hộp Quà Quốc Khánh

 =  +  +  

  • Sử dụng tối đa 1000 Hộp Quà Quốc Khánh. 
  • Sử dụng nhận được 2.000.000 EXP hoặc Phần thưởng (Xem phần sau)
Phong Bì Quốc Khánh

 =  +  +  

  • Sử dụng tối đa 1000 cái Phong Bì Quốc Khánh.
  • Sử dụng nhận được 1.000.000 EXP hoặc Phần Thưởng (Xem phần sau)

 Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Hộp Quà Quốc Khánh

Phần Thưởng  Hình Ảnh Tác Dụng
Thủy Tinh     Dùng để Tẩy Tủy Kỹ Năng 
Tinh Hồng Bảo Thạch    Dùng để Tẩy Tủy Tiềm Năng
Đại thành Bí Kiếp 90   sử dụng thăng đẳng cấp 90 lên 20 điểm.  
Mã Bài Ngựa 80     Dùng nhận 1 trong các loại ngựa 80 
HSD 30 Ngày.
 Phúc Duyên Lộ    Dùng tăng điểm Phúc Duyên  
Thiết La Hán    Sử dụng nhận được Kinh Nghiệm ngẫu nhiên 
 Sơ Đề Giang Hồ   Dùng hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu 
 Túi đồ phổ Nhu Tình - Hiệp Cốt   Sử dụng nhận ngẫu nhiên các món Nhu Tình - Hiệp Cốt 
Tiên Thảo Lộ 1H     Sử dụng nhận X2 EXP trong 1 giờ
Tiên Thảo Lộ 8H    Sử dụng nhận X2 EXP trong 8 giờ
Bàn Nhược Tâm Kinh  Sử dụng xóa bỏ -% điểm kinh nghiệm
Võ Lâm Mật Tịch  Dùng nhận được 1 điểm Kỹ Năng 
Tẩy Tủy Kinh   Dùng nhận được 5 điểm Tiềm Năng 
Vạn Niên Trân Lộ    Sử dụng khi nhặt quả Huy Hoàng nhặt được "Vạn niên huy hoàng quả"
 Huyền Thiên Chùy   Dùng mở Bảo rương thần bí Dã Tẩu 
 Quế Hoa Tửu   Tăng 20 điểm may mắn cho cả Tổ đội
 Thiên Sơn Bảo Lộ   Tăng 10 điểm may mắn cho bản thân 
 Mặt Nạ Các Loại    Dùng biến hình thành NPC đặc trưng
Hộ Tiêu Lệnh
+ Item hỗ trợ vận tiêu
  Dùng để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu

 

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc Hộp Quà Quốc Khánh

Tên Phần Thưởng Ghi Chú
Hộp Quà Quốc Khánh

Chiến Mã Bôn Tiêu
HSD 7 Ngày
Vòng Sáng Siêu Đẹp HSD 18 Ngày
Tác dụng + 200 Sinh Lực
Bảo Rương mãnh trang bị An bang định quốc
Mạnh được mảnh ghép trang bị AB ĐQ.
Cột Cờ Trung Nguyên

Xem phần dưới

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Cột Cờ
Tên Công Dụng Phần Thưởng Ghi Chú
Cột Cờ   Trung Nguyên    

Khi sử dụng Cột Cờ Chiến Thắng ngoài Map Luyện Công, trong 30 giây cột cờ hoàn chỉnh, nhân vật nhập vào nhận 4.000.000 EXP hoặc các mãnh lá cờ 4.000.000 EXP
Nếu không nhận được EXP sẽ nhận được mảnh lá cờ 
Mảnh Lá Cờ Độc Lập Số 1 - 8 

Sưu tập 8 mảnh ghép thành 01 Trang bị An Bang

hoặc 

Đinh quốc

Mảnh Cờ Đảo Sao Vàng Số 1 - 4
  

Sưu tập 4mảnh đổi được

01 Trấn Phái Linh Dược Đan. 

hoặc Trấn phái linh dược

Sử dụng tối đa 1 nhân vật 15/cái

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Phong Bì Quốc Khánh

Phần Thưởng  Hình Ảnh Ghi Chú
Phúc Duyên Lộ   Dùng tăng điểm Phúc Duyên
Tiên Thảo Lộ   Sử dụng nhận X2 EXP trong 1 giờ